Terug naar alle onderzoeken

Het effect van de serious game Taaltreffers op de woordenschat van leerlingen in groep 6, 7 en 8

Gepubliceerd op 28 juni 2012

In Nederland zijn verschillende games op het gebied van taalonderwijs beschikbaar. In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van het onderzoek naar het effect van de online serious game Taaltreffers op de woordenschat van leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

Vraagstelling

Wat zijn de leereffecten van de Taaltreffers 2 game op de woordenschat van de leerlingen? Hoe ervaren leerlingen de Taaltreffers 2 game? Hoe waarderen leerkrachten de Taaltreffers 2 game?

Conclusie

Taaltreffers 2 lijkt in combinatie met de lesbrieven een aantrekkelijke en effectieve leeromgeving te zijn voor woordenschatonderwijs in de bovenbouw van het basisonderwijs, zowel qua leereffect als tevredenheid van de leerkrachten. Dit laatste is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie van Taaltreffers op langere termijn, niet alleen bij de scholen die aan het huidige onderzoek hebben meegedaan, maar ook voor nieuwe scholen.