Terug naar alle onderzoeken

Het digitale schoolbord als katalysator voor begripsontwikkeling bij rekenen‐wiskunde

Gepubliceerd op 21 augustus 2009

Leraren gebruiken computers in het basisonderwijs vooral voor oefenactiviteiten. Bij rekenen-wiskunde is dat ook het geval. Opvallend genoeg wordt de computer niet gebruikt bij de fase die voorafgaat aan de oefenfase: begripsontwikkeling. In dit onderzoek wordt bekeken hoe het digitale schoolbord hier verandering in zou kunnen brengen.

Vraagstelling

Hoe kan het digitale schoolbord worden ingezet als katalysator voor de begripsvorming bij rekenen‐wiskunde in het basisonderwijs?

Conclusie

Uit het onderzoek zijn aanwijzingen gekomen dat het gebruik van het digibord inderdaad bijdraagt aan de begripvormende fase van een reken-wiskundeles. Het is belangrijk dat leerkrachten bereid zijn zich de technische mogelijkheden van het digibord eigen te maken en zich te verdiepen in het beschikbare lesmateriaal, en dat ze het digibord in eerste instantie gebruiken op een manier die overeenkomt met de gebruikelijke eigen handelingswijze.