Terug naar alle onderzoeken

Haal meer uit het digitale schoolbord!

Gepubliceerd op 11 juli 2009

Vaak is er bij de introductie van het digitale schoolbord een informatiebijeenkomst voor de leerkrachten. Het bord wordt aangeprezen en er wordt getoond wat het bord allemaal kan. Een gevolg hiervan is dat het gebruik van het digitale schoolbord vaak gestuurd wordt door de mogelijkheden van het bord zelf (instrumenteel gebruik) en niet door te bedenken wat een optimale manier is om de lesstof te behandelen (intentioneel gebruik). Middels 110 Pabo studenten is gekeken welke factoren het intentioneel gebruik stimuleren.

Vraagstelling

Welke factoren leiden tot een optimaal gebruik van digitale schoolborden?

Conclusie

Leerkrachten moeten de mogelijkheid krijgen om professioneel op te treden door ze intentioneel te informeren. Informatie over de manier waarop ze het digitale schoolbord in de klas kunnen inzetten ondersteund met concrete voorbeelden en uitleg over waarom dit in de ene situatie meer tot zijn recht komt dan bij de andere situatie, blijkt erg succesvol te zijn.

Download de volgende bestanden