Terug naar alle onderzoeken

Gepercipieerde opbrengsten van ict in het mbo

Gepubliceerd op 11 december 2010

Binnen de mbo-sector wordt steeds meer digitaal leermateriaal en ict ingezet. Er is binnen het mbo al veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van digitaal leermateriaal, maar er is weinig zicht op de opbrengsten van het ict-gebruik in het mbo. Daarom is dit onderzoek gericht op het gebruik van ict in het mbo en of de inzet van ict in het mbo lucratief is.

Vraagstelling

Wat is het gepercipieerde rendement van ict-gebruik in het mbo?

Conclusie

Bij de meeste opleidingen wordt ict ingezet omdat ict-vaardigheden een belangrijk onderdeel voor de beroepsvaardigheden vormt. Ook beogen bijna alle opleidingen dat studenten meer zelfstandig leren werken. Met behulp van ict willen de opleidingen beter rekening houden met verschillen tussen studenten. De studenten zijn bij alle betrokken opleidingen enthousiast over het gebruik van ict in het onderwijs. Uitsluitend gebruik van ict in het onderwijs werkt echter demotiverend. Ict-gebruik blijkt een geschikt hulpmiddel te zijn bij de realisatie van het zelfstandig leren werken, het bieden van differentiatiemogelijkheden en het efficiƫnt gebruik van onderwijstijd.