Terug naar alle onderzoeken

Geen snel resultaat computerinvesteringen

Gepubliceerd op 9 februari 2003

In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Evaluatie van Onderwijsbeleid’ (SCHOLAR) heeft de Universiteit van Amsterdam onderzoek verricht naar het effect van computersubsidies op leerprestaties van achterstandsleerlingen. 

Vraagstelling

Wat is het effect van computersubsidies op leerprestaties van achterstandsleerlingen? 

Conclusie

Ict op School concludeert dat de uitvoering van het onderzoek onder de maat is om valide conclusies te kunnen trekken. De onderzoekers toetsen in hoeverre het beschikbaar stellen van geld voor ICT-voorzieningen een jaar later tot betere resultaten leidt op de Citoscore van de leerlingen in groep 8. Nu dit haarlemmerolie-effect van computers niet gevonden is, concluderen de onderzoekers dat de investeringen in ICT weggegooid geld zijn. Ferme conclusies op basis van ondeugdelijk onderzoek zijn in het verleden veelvuldig in de media kritiekloos aangehaald. Verwijzing naar een in 1996 uitgevoerd Israëlisch onderzoek is in deze context een constante factor. De onderzoekers leveren daarmee een bedenkelijke bijdrage aan het vraagstuk naar rendement van ICT in het onderwijs. 

Download de volgende bestanden