Terug naar alle onderzoeken

Games in het (v)mbo

Gepubliceerd op 1 februari 2008

Dit is de vierde publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks “ict in het onderwijs”..

De praktijkgegevens uit dit
onderzoek helpen de onderwijspraktijk bij het maken van realistische
inschattingen over de inzet en opbrengsten van games voor leren. 

Vraagstelling

Wat zijn de opbrengsten van games in het (v)mbo?

Conclusie

Over het geheel genomen zijn de opbrengsten die studenten en docenten ervaren na het spelen van games positief. Studenten vinden leren met computergames makkelijker en leuker dan leren met boeken. Docenten zien de meerwaarde van het game-onderwijs vooral in de motivatie van studenten en uitbreiding van variatie in het onderwijs. Opmerkelijk is dat na het spelen van games de docenten hun aanvankelijk optimisme over de bijdrage van games aan aantrekkelijker onderwijs ietwat temperen. De praktijkgegevens uit dit onderzoek helpen de onderwijspraktijk
bij het maken van realistische inschattingen over de inzet en opbrengsten van games voor leren.
Download de volgende bestanden