Terug naar alle onderzoeken

Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs

Gepubliceerd op 21 juli 2011

Cijfers over ict-gebruik in het mbo zijn schaars. De beschikbare gegevens doen meestal onvoldoende recht aan de grote diversiteit van sectoren en opleidingen binnen het mbo. Kennisnet heeft daarom de behoefte aan verdiepend inzicht in de feitelijke situatie rondom ict in het mbo. Om te achterhalen wat de huidige stand van zaken met betrekking tot ict-gebruik in het mbo is, is gekozen voor een onderzoek gebaseerd op observaties van onderwijssituaties bij vier verschillende mbo-instellingen.

Vraagstelling

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot ict-gebruik in het mbo?

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat ict-middelen vaker een hulpmiddel van de student dan van de docent zijn. In het merendeel van lessen speelt het papieren boek geen rol in het onderwijs. Docenten verwachten dat zowel docentgecentreerd ict-gebruik als studentgecentreerd ict-gebruik zal toenemen in de nabije toekomst. Het is echter de vraag of de stijging zo is zoals men nu verwacht; de observaties in de lessen laten namelijk een lagere frequentie van ict-gebruik zien dan docenten zelf aangeven.