Terug naar alle onderzoeken

EXPO II, Experimenteren met ict in het PO tweede tranche

Gepubliceerd op 21 oktober 2011

Uitgangspunt in de EXPO-regeling is dat scholen de mogelijkheid wordt geboden om antwoorden te krijgen op eigen onderzoeksvragen en daarbij hun eigen werkhypothesen kunnen formuleren. In de voorliggende rapportage worden innovaties met ict besproken die zijn uitgevoerd bij elf scholen die gewerkt hebben binnen een quasi-experimentele setting.

Vraagstelling

In een vraagverhelderingsgesprek met onderzoekers zijn de vragen en verwachtingen van scholen omtrent een vernieuwing in hun onderwijs met inzet van ict besproken en omgezet in een of meer werkhypotheses. Zie de onderzoeksrapportage.

Conclusie

De resultaten van 14 experimenten met verschillende ict-toepassingen bieden inzicht in de uiteenlopende manieren waarop effecten van ict tot uitdrukking kunnen komen. Effecten van ict zijn veel complexer dan het statement “wat werkt wel en wat werkt niet” doet vermoeden. De onderzoeken illustreren dat leerkrachten en leerlingen een positieve indruk hebben van de effecten van de vernieuwing op de motivatie van de leerlingen. Leerlingen geven aan dat ze het werken met de ict-toepassing leuk vinden. Leerkrachten zien de leerlingen enthousiast werken met de innovatie en bemerken een toegenomen concentratie en betrokkenheid. Hoewel de meeste onderzochte vernieuwingen gericht zijn op individueel werken van leerlingen, signaleren leerkrachten toch vaak meer discussie, overleg en samenwerking tussen leerlingen, zowel bij klassikale instructie als bij zelfstandig werken. Voorts wordt vooral bij de kleutergroepen opgemerkt dat de ict-vaardigheden groeien.