Terug naar alle onderzoeken

EXPO: experimenteren met ICT in het PO

Gepubliceerd op 13 januari 2011

Op deze pagina verzamelen we alle informatie over de tien (eerste) experimenten die in het kader van EXPO zijn uitgevoerd op tien basisscholen. EXPO omvatte: – Onderzoekend leren met een digitale sensor – Een compenserend leesprogramma voor zwakke lezers – Spelling en rekenen trainen met Nintendo DSi – Kleuters leren woordjes in de computerhoek – Leren van je eigen schooljournaal – Huiswerk maken in de elektronische leeromgeving – Topografie met Globe4D – Smartboard, touchscreen of surface table? – Werkt Muiswerk bij spelling? – Efficiënt digitaal toetsen.

Vraagstelling

Komen de verwachtingen van basisscholen over het effect van ict op het leren, uit?

Conclusie

De meeste projecten laten een neutrale uitkomst zien: inzet van ict maakt in gemeten opbrengsten geen verschil in vergelijking met de oorspronkelijke situatie. Dat betekent dat het onderwijs de beschikking heeft over een nieuw didactisch hulpmiddel, dat even effectief is als de bestaande hulpmiddelen.