Terug naar alle onderzoeken

Experimenteren in het Speciaal Onderwijs – EXSO

Gepubliceerd op 13 december 2011

De doelstelling van de regeling EXSO is antwoord te krijgen op praktijkvraagstukken die leven over de inzet van ict in het onderwijs. Hiermee stimuleert de regeling het verantwoord gebruik van ict in het onderwijs. Door onderzoek te doen naar de effecten van de ict-toepassing kunnen deelnemende scholen en ook andere scholen onderbouwde keuzes maken over de inzet van ict in hun onderwijs. Door onderzoek met vraaggerichte aanpak krijgen scholen antwoord op de vraag of een ict-toepassing de meerwaarde heeft die zij verwachten. De voorliggende rapportage is een verslag van de 4 experimenten in het speciaal (basis)onderwijs die met succes zijn afgerond.

Vraagstelling

Wat is het effect van ict-toepassing in het speciaal onderwijs?

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat ict-toepassingen ook in het speciaal (basis)onderwijs met succes kunnen worden geïmplementeerd. De werkwijze van experimenteren en het uitvoeren van onderzoek draagt er bovendien aan bij dat er heel doelgericht wordt gekeken naar de voor- en nadelen van de toepassingen. De resultaten van onderzoek zijn niet alleen van belang voor de scholen die het onderzoek hebben uitgevoerd maar leveren ook kennis op die van waarde is voor andere scholen.