Terug naar alle onderzoeken

Experimenten met ict-toepassingen in het MBO (EXMO)

Gepubliceerd op 12 maart 2011

In de regeling EXMO hebben 13 experimenten plaatsgevonden met ict-toepassingen in het mbo. De ict-toepassingen zijn gekozen door mbo-instellingen in de verwachting dat ze bijdragen aan de kwaliteit van hun onderwijs. In een flankerend onderzoek is nagegaan of de verwachte onderwijsopbrengsten zich ook daadwerkelijk aandienen. De onderzochte ict-toepassingen bestrijken een breed palet aan onderwijssituaties. Van een oefenprogramma bij taallessen op school tot buitenschools leren met sms’jes of het gebruik van social media tijdens praktijkstage. Sommige van deze toepassingen blijken effectief, andere leiden niet tot de vooraf verwachte opbrengsten. De resultaten uit het EXMO-onderzoek bieden niet alleen inzicht in de bijdrage van verschillende ict-toepassingen aan de onderwijsprestaties van studenten. De zoektocht naar evidentie over onderwijsopbrengsten van ict geeft binnen de instellingen ook voeding aan het denken over kwaliteit van onderwijs. Deelname aan EXMO blijkt op die manier ook bij te dragen aan organisatieontwikkeling en de professionaliteit van docenten. Hierbij treft u de case-verslagen aan.

http://expo-exmo.kennisnet.nl/

Vraagstelling

zie de verslagen

Conclusie

zie de verslagen