Terug naar alle onderzoeken

Dynamische representaties op het digitale schoolbord

Gepubliceerd op 21 juni 2012

Klassieke schoolborden maken in het basisonderwijs in snel tempo plaats voor digitale schoolborden. De visuele aantrekkelijkheid van de veelal gratis en gemakkelijk toegankelijke lesmaterialen en het dynamisch kunnen manipuleren van deze materialen (representaties van een proces of object) worden als groot voordeel gezien. Het is echter onduidelijk of deze voordelen zich ook vertalen in een positief effect op de leerresultaten. In dit project is onderzocht of het gebruik van dynamische representaties op het digitale schoolbord leidt tot betere leerresultaten in vergelijking met het gebruik van statische representaties.

Vraagstelling

Wordt een leereffect met de lessen bereikt, en is dit leereffect sterker met een digibordpresentatie waarin dynamische representaties worden gebruikt vergeleken met een digibordpresentatie met uitsluitend statische representaties?

Conclusie

De deelnemende scholen en leerkrachten waren positief over het project. De deelname werd ervaren als een verrijking van hun digibordervaringen en de lessenseries aanzichten en waterkringloop werden gezien als zeer welkome aanvulling op het aanbod aan digibordmaterialen. De lessen hebben daarmee hun relevantie en nut voor de praktijk bewezen.