Terug naar alle onderzoeken

Docenten hebben veel vrijheid in ICT-gebruik

Gepubliceerd op 17 december 2010

Onderzoek onder leerkrachten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs over ict-gebruik – Kennisnet wil met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de ambities en verwachtingen van docenten en ict-managers op het gebied van ict en de ondersteuning die Kennisnet kan bieden om deze ambities te realiseren. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in: stand van zaken omtrent ict-gebruik in het onderwijs; wensen/behoeften aan ondersteuning in de toekomst; het belang van samenwerking. Het totale onderzoek heeft binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs plaatsgevonden onder de volgende doelgroepen: ict-managers, docenten.

Vraagstelling

Hoe wordt het computergebruik tijdens de lessen door de docenten getypeerd? Hoeveel wordt er gebruik van gemaakt? Voor welke doeleinden wordt gebruikgemaakt van de computer? Betrekken docenten de computer ook bij het maken van schoolopdrachten thuis? In hoeverre krijgen docenten ondersteuning in het ict-gebruik?

Conclusie

Volgens docenten is er veel vrijheid in het ict-gebruik in het onderwijs. Docenten kunnen meestal zelf kiezen voor welke onderdelen ze ict inzetten. Vaak is er wel een ictco├Ârdinator aanwezig. In alle onderwijstypen bevindt het gebruik van ict voor onderwijsdoeleinden zich volgens het merendeel van de docenten in een (ver)gevorderd stadium. In het primair en voortgezet onderwijs is deze groep sinds 2001 steeds groter aan het worden.

Download de volgende bestanden