Terug naar alle onderzoeken

Digitale schoolborden in het basisonderwijs bij geschiedenis

Gepubliceerd op 17 oktober 2010

Geschiedenisonderwijs met het digibord, in combinatie met concrete representaties van het verleden en meer schematische representaties van verschijnselen over het verleden, kan een bijdrage leveren aan het ‘interactief en constructief’ bezig zijn tijdens de les. In dit onderzoek draait het om digibord gebruik bij het vak geschiedenis. Drie groepen 8 van verschillende basisscholen zijn vergeleken op de effecten van geschiedenisles met digibord en zonder digibord.

Vraagstelling

Heeft het digibordgebruik effect op de motivatie, kennis en vaardigheden van leerlingen en wat beschouwen leerlingen en docenten als meerwaarde van het digibord voor onderwijsdoeleinden?

Conclusie

Het digibordgebruik blijkt geen effect te hebben op de motivatie van de leerlingen. De onderzoekers hebben namelijk geen verschillen kunnen vaststellen in motivatie, tussen de leerlingen die les krijgen met het digibord en de leerlingen die les krijgen zonder digibord. Ook hebben de onderzoekers geen verschillen kunnen vaststellen tussen kennis en vaardigheden van leerlingen die les krijgen met het digibord en leerlingen die les krijgen zonder digibord.