Terug naar alle onderzoeken

Digitaal schoolbord en elektronische leeromgeving in het wiskundeonderwijs. Gebruik en percepties van docenten en leerlingen

Gepubliceerd op 14 maart 2010

In het kader van de regeling “Opbrengsten van Digitaal Leermateriaal” van Kennisnet heeft het Kohnstamm Instituut een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de opbrengsten van digitale schoolborden in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd op het Bogerman College, een school voor vmbo, havo en vwo in de Zuid-west regio van Friesland.Het onderzoek vormt een vervolg op het onderzoeksproject “Leren met meer effect”, waarbij op deze school in twee achtereenvolgende jaren een grote groep leerlingen is onderzocht op de effecten van het gebruik van digiborden en ELO bij wiskunde op prestaties en motivatie.

Vraagstelling

Hoe gebruiken leerlingen en docenten de digiborden en de ELO, en is er een relatie met gepercipieerde en feitelijke effecten op de leerprestaties en motivatie van leerlingen?

Conclusie

Uit de longitudinale analyses over drie schooljaren wiskundeonderwijs met inzet van digitale schoolborden op het Bogerman College, blijkt dat de effecten op motivatie van leerlingen vrij consistent zijn. Er is steeds meer evidentie dat het lesgeven met digitale schoolborden bij het vak wiskunde de motivatie van leerlingen verhoogt ten opzichte van lesgeven in een traditionele setting.