Terug naar alle onderzoeken

Digitaal leren = aantrekkelijk?

Gepubliceerd op 23 februari 2011

Onderzoek naar de digitale leeromgeving LINK2 in de beroepsgerichte leerweg Handel & Administratie / Handel & Verkoop in het Maaswaal College Wijchen – Op het Maaswaal College te Wijchen, de afdeling vmbo, wordt in het derde en vierdejaar bij de beroepsgerichte leerweg Handel & Administratie / Verkoop gewerkt met LINK2. LINK2 is een curriculum-dekkend, digitaal leermiddel waarbij leerlingen met realistische opdrachten aan de slag gaan. De leerlingen werken op het leerplein: een instructieruimte een groot aantal werkeilanden met pc’s, enkele werk-/vergadertafels, een balie en een concreet ingerichte winkelruimte. Het team en de directie vroegen zich af wat het rendement van het LINK2 gebaseerde curriculum is en of het –zoals verwacht- bijdraagt aan de motivatie van de leerlingen. Verder wilden de docenten graag meer inzicht in de wijze waarop de leerlingen hun werk plannen en hoe dit ondersteund kan worden. Het lectoraat ´Leren met Ict` van de HAN is gevraagd het onderzoek op te zetten en in het schooljaar 2009/2010 uit te voeren. Het onderzoek is gefinancierd door Kennisnet. Rapportagedatum: februari 2011

Vraagstelling

1. In welke mate is het op LINK2 gestoelde curriculum een effectieve werkwijze voor de leerlingen van de sector Economie, meer specifiek de derde- en vierdejaars leerlingen van de vmbo-k en vmbo-b opleiding?

2. Welke factoren en randvoorwaarden zijn van invloed op de leeropbrengsten bij de leerlingen?

3. Op welke wijze kunnen leerlingen bij het gebruik van LINK2 worden ondersteund in hun planning en het zelfstandig leren (zelfsturing)? Biedt een planningsinstrument de leerlingen houvast? Welke meerwaarde hebben reflectievragen daarbij?

Conclusie

De inzet van een digitaal beroepsgericht leermiddel op een leerplein in het vmbo, draagt niet zomaar bij aan de motivatie van leerlingen voor het vak en het beroep. In dit onderzoek naar de inzet van LINK2 op het Maaswaal College zagen we hoe met name de goed-presterende, gemotiveerde leerlingen in de loop van het derdejaar een deel van hun motivatie lijken te verliezen en minder positief worden over het leren met de computer. Let wel: ze willen niet terug naar het boek! Maar willen bijvoorbeeld meer praktisch aan de slag. Andere verklaringen voor de afnemende motivatie uit dit onderzoek: te lang achter de computer, te weinig variatie in werkvormen, te weinig op maat, te weinig ruimte voor autonomie en zelfsturing. Het onderzoek biedt inzichten voor verbetering van de inzet van LINK2 in de praktijk.