Terug naar alle onderzoeken

De prijs van digitaal leermateriaal

Gepubliceerd op 1 november 2010

Dit is de 28ste publicatie in de onderzoeksreeks ICT in het onderwijs. Hierin gaat het over de vraag wat digitaal leermateriaal een school oplevert  en wat het een school kost. Daarmee zetten we in de Onderzoeksreeks een eerste stap in het domein van financieel rendement.

Vraagstelling

Wat levert digitaal leermateriaal op en wat kost het voor een school?

Conclusie

Het is te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit deze praktijkvoorbeelden. Duidelijk is wel dat we hiermee pas het prille begin hebben van een antwoord op de vraag hoe scholen de prijs van ict op een zinvolle manier voor zichzelf in beeld kunnen brengen. De voorbeelden helpen om de impact van investeringen in digitaal leermateriaal beter in kaart te brengen. Zo maken ze duidelijk dat het financieel rendement van digitaal leermateriaal niet alleen een materiële kant heeft, maar ook immateriële aspecten kent zoals de motivatie van docenten en leerlingen.