Terug naar alle onderzoeken

De ontwikkeling van Benflex

Gepubliceerd op 17 maart 2010

In opdracht van Kennisnet is een instrument ontwikkeld (Benflex) dat inzicht moet bieden in de inrichting en organisatie van onderwijsprocessen. Benflex is getest in de praktijk en dit rapport geeft een inzicht over de resultaten van deze pilotstudie.

Vraagstelling

Hoe functioneert het nieuw ontwikkelde instrument Benflex?

Conclusie

De bevindingen uit de pilot zijn wisselend: de presentatie kan overzichtelijker en de discussie wordt door degenen die de vragen niet zelf ingevuld hebben soms als minder zinvol ervaren. De mogelijkheid om opleidingen te vergelijken wordt positief genoemd. De aard van het instrument lijkt zich goed te lenen om mogelijkheden voor standaardisering te inventariseren.