Terug naar alle onderzoeken

De meerwaarde van HOREB po digitaal

Gepubliceerd op 21 september 2010

HOREB P.O. is een ‘handelingsgericht’ systeem, bedoeld om leerkrachten te helpen hun pedagogisch-didactisch handelen te verbeteren.

Vraagstelling

De vraag is of HOREB P.O. ook daadwerkelijk meerwaarde biedt voor de leerkrachten als het gaat om efficiëntie en effectiviteit, overdraagbaarheid en rijkere handelingeninterventies van de leerkracht. Wat werkt wel en wat werkt niet?

Conclusie

HOREB draagt wel bij aan de kwaliteit van het lesgeven vindt de leerkracht. Maar in digitale vorm is dit makkelijker dan op papier. De school heeft wel een abonnement op de digitale HOREB, maar mensen zijn echt nog aan het experimenteren hiermee. HOREB draagt ook bij aan het gerichter volgen van leerlingen en ook de leerkrachten zijn zich meer bewust van eigen handelingen.