Terug naar alle onderzoeken

De leraar in opleiding als ICT-expert

Gepubliceerd op 3 september 2007

Door welke maatregelen is de effectiviteit en efficiƫntie van de aanpak verder te verbeteren?

Vraagstelling

Zijn de doelstellingen van Samen Deskundiger met de Pabo bereikt?

Conclusie

Stimuleer inhoudelijke kennisuitwisseling op de scholen tussen pabodocenten en team.