Terug naar alle onderzoeken

De effecten van Snappet

Gepubliceerd op 7 januari 2016

In dit rapport beschrijven we de effecten van Snappet op de leerresultaten, en leermotivatie van leerlingen uit groep vijf van de basisschool. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets (https://nl.snappet.org/). Leerlingen maken opgaven op de tablet die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboeken. Voordelen van Snappet zijn dat leerlingen meteen feedback ontvangen over gemaakte opgaven, adaptieve opgaven aangeboden worden, en leerkrachten tijdens de les direct zicht hebben op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep. Steeds meer basisscholen gebruiken Snappet. Onderzoek kan zicht geven op hoe digitale leermiddelen optimaal benut kunnen worden in de onderwijspraktijk. In opdracht van Kennisnet is daarom dit onderzoek uitgevoerd. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:

Vraagstelling

  1. Wat is het effect van Snappet op leerresultaten?
  2. Wat is het effect van Snappet op de motivatie van leerlingen?
  3. Wat is de samenhang tussen de frequentie van de differentiatie activiteiten met Snappet door  leerkrachten en de effecten op leerresultaten?
  4. Wat is de samenhang tussen de intensiteit van Snappet-gebruik door leerlingen en de effecten op  motivatie en leerresultaten?

Conclusie

Zie bijgesloten document voor de conclusie op de onderzoeksvragen, discussie over gevonden resultaten en de onderzoeksmethode.

Download de volgende bestanden