Terug naar alle onderzoeken

Compileren van kennis voor ICT-rijk leren

Gepubliceerd op 7 september 2003

Het stimuleren van kennisontwikkeling in relatie tot vraagstukken die scholen voor primair – en voortgezet onderwijs bezighouden.

Vraagstelling

We pleiten bij het oplossen van praktische vraagstukken voor het beter benutten van kennis uit de praktijk en deze te combineren met wetenschappelijke inzichten.

Conclusie

Een voorstel voor onderzoeksaanpak gericht op expertise-ontwikkeling voor integratie van ICT in het leerproces.

Download de volgende bestanden