Terug naar alle onderzoeken

Business Modellen en Digitale Leermiddelen

Gepubliceerd op 21 juli 2009

In een samenwerkingsverband tussen TNO Informatie en Communicatietechnologie en het CLU is een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen gebruikte business modellen voor de ontwikkeling en exploitatie van digitale leermiddelen en de kwaliteit en het gebruik van de gerealiseerde digitale leermiddelen. Een business model is een conceptueel model dat de elementen (en hun onderlinge relaties) beschrijft waarop de bedrijfsvoering van een bedrijf wordt ingericht.

Vraagstelling

Welke ontwerpen voor business modellen hebben de projecten opgeleverd, tot welke digitale leermiddelen heeft dit geleid en met welke kwaliteit en in welke mate worden de digitale leermiddelen gebruikt?

Conclusie

Op basis van de resultaten die we door middel van dit onderzoek hebben verkregen, kunnen we geen conclusies trekken met betrekking tot de correlatie tussen de kwaliteit en het gebruik van de ontwikkelde digitale leermiddelen.