Terug naar alle onderzoeken

Bronbestanden Vier in balans-monitor 2015

Gepubliceerd op 14 juli 2015

Kennisnet doet jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot ict in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo. Dit doen we op basis van het Vier in balans model met de bouwstenen Visie, Deskundigheid, Inhoud & toepassingen en Infrastructuur. 

Vraagstelling

Het hoofddoel van de ict-monitor is:
“Meer inzicht te krijgen in de wijze waarop scholen bezig zijn ict in het onderwijs te integreren en de ondersteuning die Kennisnet hierbij kan bieden.”

Daarbij geformuleerde onderzoeksvragen:

  • Wat is de stand van zaken van ict gebruik in het onderwijs?
  • Welke trends worden gesignaleerd in vergelijking met voorgaande jaren?
  • Wat zijn de discrepanties in visie op en uitvoering van ict gebruik tussen de sectoren en tussen de verschillende doelgroepen.

Conclusie

De uiteindelijke conclusies zullen worden gepubliceerd worden in de Vier in balans-monitor 2015

Download de volgende bestanden