Terug naar alle onderzoeken

Beter leren door het maken van een filmpje

Gepubliceerd op 13 februari 2013

De eerste resultaten zijn bekend in een studie van Vincent Hoogerheide, Sofie Loyens en Tamara van Gog van het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze studie is onderdeel van een onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door Kennisnet en waarin flankerend onderzoek wordt gedaan ten behoeve van het project Leerlingen voor Leerlingen. Het gaat om een promotie onderzoek onder de titel “Students’next top model: Effects of video-based examples with different types of models on self-effacy and learning”.

Vraagstelling

Het was al bekend dat het bekijken van een filmpje waarin iemand (het model) iets uitlegt een effectieve leermethode is. Nu is ook onderzocht wat het leereffect voor het model zelf is.

Conclusie

Als leerlingen een tekst bestuderen met de intentie om het aan een ander uit te kunnen leggen en zij het daarna daadwerkelijk uitleggen via een filmpje, leren zij meer over het onderwerp en kunnen ze het geleerde beter toepassen op nieuwe taken maken, dan wanneer zij de tekst bestuderen met de intentie om een toets goed te maken of met de intentie om het uit te leggen, maar dat niet daadwerkelijk doen.

Bij universitair studenten die ervaring hebben met het moeten uitleggen aan andere studenten, omdat zij Probleem-Gestuurd Onderwijs volgen, heeft ook de intentie om uit te leggen (zonder dit echt te doen) een positief effect op leren. Maar alleen wanneer zij daadwerkelijk uitleg gaven door het maken van een filmpje, konden ze het geleerde beter toepassen op nieuwe taken.

Deze resultaten zijn gevonden in een door de Erasmus Universiteit uitgevoerd onderzoek (door Vincent Hoogerheide, dr. Sofie Loyens en prof. dr. Tamara van Gog), gefinancierd door Kennisnet, ten behoeve van het project Leerlingen voor Leerlingen.

Aan het eerste experiment in dit onderzoek deden 76 vwo-leerlingen mee. Zij werden willekeurig verdeeld over 3 groepen om een tekst te lezen met de intentie: 

  • Groep A: om succesvol toetsvragen te kunnen beantwoorden;
  • Groep B: om succesvol de inhoud aan een ander te kunnen uitleggen;
  • Groep C: om succesvol de inhoud aan een ander te kunnen uitleggen (met 5 minuten minder leestijd dan groep A en B), om dat daarna 5 minuten lang te doen via een filmpje (webcam).

De resultaten tonen aan dat de deelnemers van groep B niet effectiever waren dan van groep A, maar dat het daadwerkelijk uitleggen in een videovoorbeeld (groep C) iets effectiever is voor leren dan enkel lezen (groepen A en B). Tevens presteerde de videogroep aanzienlijk beter op nieuwe taken, wat aantoont dat daadwerkelijk uitleggen in een videovoorbeeld leidt tot beter begrip.

Een tweede experiment werd uitgevoerd met 95 studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die ook willekeurig verdeeld werden over de eerder genoemde 3 groepen. Het merendeel van deze studenten (90) volgde Probleem-Gestuurd Onderwijs. De resultaten lieten zien dat een tekst lezen met de intentie om de inhoud aan een ander uit te kunnen leggen (groepen B en C) effectiever was voor leren dan enkel lezen met de intentie om toetsvragen te kunnen beantwoorden (groep A). Opnieuw was het echter enkel de videogroep die beter presteerde op de nieuwe taken dan de toets-intentie groep, wat aantoont dat daadwerkelijk uitleggen in een videovoorbeeld ook voor universitaire studenten leidt tot een beter begrip van de leerstof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Hoogerheide: hoogerheide@fsw.eur.nl