Terug naar alle onderzoeken

Benutting en Opbrengst van Elektronische Leeromgevingen in het MBO

Gepubliceerd op 17 mei 2008

Het CLU heeft in samenwerking met TNO en de capaciteitsgroep Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht onderzoek uitgevoerd naar de benutting van ELO’s in het MBO.

Vraagstelling

Wat zijn de succes- en faalfactoren met betrekking tot het benutten van ELO’s door scholen, docenten en studenten in het MBO en welke opbrengsten van het gebruik van ELO’s worden door de scholen waargenomen?

Conclusie

De grootste opbrengsten van de ELO die werden waargenomen waren de mogelijkheden om kennis te delen, overzicht en structuur te bieden en multimedia in te zetten.