131 resultaten

Informatiebeveiliging

De normen voor informatiebeveiliging helpen om je school optimaal te beschermen tegen digitale dreigingen van binnen en buiten je organisatie.

Privacy

De normen voor privacy gaan over de bescherming van persoonsgegevens. Aan de hand van de AVG zijn concrete maatregelen gemaakt die je moet nemen om aan deze wet te voldoen.

Informatiebeveiliging

Domein 1: Bestuur

Om jouw school digitaal veilig te maken is een sterke strategie en visie op informatiebeveiliging noodzakelijk. Met een concreet plan werk je toe naar een digitaal veilige schoolomgeving voor de medewerkers en leerlingen.

Informatiebeveiliging » Domein 1: Bestuur

Norm GO.01 Strategie informatiebeveiliging

Een strategie en visie vormen de leidraad voor het nemen van goede beslissingen over de informatiebeveiliging van de organisatie.

Informatiebeveiliging » Domein 1: Bestuur

Norm GO.02 Beleid informatiebeveiliging

Met een beleid zorgt het schoolbestuur voor vastgestelde richtlijnen om te voldoen aan de wet- en regelgeving en interne informatiebeveiligingseisen.

Informatiebeveiliging

Domein 2: Organisatie

Effectieve besluitvorming en functiescheiding zijn essentieel voor het bereiken van een digitaal veilige schoolomgeving.

Normenkader IBP voor het onderwijs

Het Normenkader informatiebeveiliging en privacy voor het onderwijs is bedoeld om scholen te helpen met het verstrekken van hun informatiebeveiliging en verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens.

Informatiebeveiliging

Domein 3: Risicomanagement

Risicomanagement gaat over het gestructureerd identificeren en beheersen van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging

Domein 4: Personeelsbeheer

Personeelsbeheer bevat de normen die direct betrekking hebben op alle medewerkers van de school.