106 resultaten gevonden in Organiseren

Bronbestanden Vier in balans-monitor 2015

Gepubliceerd op 14 juli 2015
Lees meer

Observatie instrument voor optimaal leerrendement uit ICT-gebruik op schoolniveau

Gepubliceerd op 8 juni 2015
Lees meer

Onderzoek naar snappet; gebruik en effectiviteit

Gepubliceerd op 7 februari 2016
Lees meer

De effecten van Snappet

Gepubliceerd op 7 januari 2016
Lees meer

Digitale leerlingvolgsystemen: een review van de effecten op leerprestaties

Gepubliceerd op 4 maart 2014
Lees meer

Multiple casestudy naar ICT gebruik door bèta docenten

Gepubliceerd op 7 maart 2014
Lees meer

Blended leren: Hype of verrijking van het onderwijs?

Gepubliceerd op 29 april 2014
Lees meer

Waar staat en wat wil het VO? Gebruik en opbrengsten van onderwijsinformatiesystemen in het VO.

Gepubliceerd op 29 april 2014
Lees meer

Digitale toetsing in het licht van Passend onderwijs, gebruikerservaringen T-TOS

Gepubliceerd op 30 april 2014
Lees meer

Het gebruik van gespreid leiderschap door schoolleiders om de implementatie van ICT te bevorderen

Gepubliceerd op 30 juli 2014
Lees meer