3 resultaten gevonden in Susan McKenney

PictoPal 2010 – Teacher as redesigner of a technology integrated curriculum for emergent literacy

Gepubliceerd op 13 oktober 2010
Lees meer

PictoPal 2009, The teacher as an enactor of an ICT-rich curriculum for emergent literacy

Gepubliceerd op 9 oktober 2009
Lees meer

PictoPal 2011

Gepubliceerd op 21 oktober 2011
Lees meer